BİZE ULAŞIN
Konya Oksijen Kesim

Oksijen kesim endüstriyel alanda yaygın kullanılan bir kesim türüdür.

OKSİJEN KESİM

Oksijen kesim, oksijenin yakıcı bir gaz ile tepkimesiyle metali belirli bir sıcaklığa ulaştırdıktan sonra oksijen jetiyle metalin işlenmesine verilen isimdir. Oksijen ile, başta asetilen ve propan olmak üzere, farklı yakıcı gazlar kullanılarak metal yanma sıcaklığına ulaştırılır. Ardından oksijen jeti ile yüksek sıcaklıktaki metale oksijen püskürtülür. Bu işlemde oksijen, metalin sıcaklığı ile tepkimeye gireceği için üfleme yapılan bölgeyi keser ve yüksek basınçtan dolayı kesilen parçaları metalin arkasından atar.

 

Bu işlemde başta torç ile metal ısıtılır. Kesilecek metal kırmızı renge (erime sıcaklığına) ulaşana dek bu işlem devam eder. Ardından oksijen torçu ile metalde işlemeye başlanır. Metal ile oksijen tepkimeye girerek sıvı demir oksit oluşturur. Bu demir oksit ise yüksek basınçtan dolayı levhadan ayrılır. Ancak bu parça her zaman levhayı terk etmez, bazı durumlarda levhaya yapışır. Bu yapışan parça da çeşitli işlemlerle levhadan ayrılır.

 

Asetilen de bu işlemlerde en çok kullanılan gazlardan birisidir. Çünkü asetilen ve oksijen ile 110 mm’ye kadar olan metaller rahatlıkla işlenebilir. Ayrıca asetilen, oksijen ile tepkimeye girdiğinde 3000°-3500°C sıcaklığa ulaşabilir. Ancak asetilenin en büyük dezavantajı diğer gazlara oranla daha masraflı olmasıdır.

 

Kullanılan gazlardan birisi petrojendir (“oxy-gasoline” veya “petrogen”). Petrojen genelde 13 mm’ye kadar olan metallerde kullanılır. Asetilen de kullanılabilir ancak ince metallerde petrojen daha verimlidir.

 

Oksijen bu işlemlerde “oksidasyon” yani yanma işlemi için kullanılır. Yakma işlemi de metali eritmek için değil, yanma sıcaklığına ulaştırmak için yapılır. Ancak işleme sırasında metal erimesi olduğu için köşeler kesin olmak yerine yuvarlak kalmaktadır.

 

Bu kısımda oksijenin akımı önemlidir. Düşük akımda kesim yavaş olur, yüksek akımda ise oksijen harcaması artar ve konkav bir kesim olur. Direk olarak oksijenle işlemeye geçilmesi ise işlenecek parçanın kırılmasına ya da yumuşayıp bükülmesine sebep olur.

 

Oksijenli kesim, metal işleme sektöründe en çok kullanılan kesim yöntemlerinden birisidir. Artık bu işlem CNC ile yapılmaktadır.