BİZE ULAŞIN
Konya CNC Oksijen Kesim

CNC Oksijen Kesim ile gaz oranı, oksijen miktarı ve torç yüksekliği konsol üzerinden kolaylıkla ayarlanabilmektedir.

KONYA CNC OKSİJEN KESİM

CNC (Computer Numeric Control) artık endüstriyel üretimin neredeyse hepsinde kullanılan bir sistemdir. Levhalar ve metallerin kesiminde kullanılır. CNC tabanlı kesimlerin en yaygın olanlarından birisi de oksijen kesimdir.

 

CNC oksijen kesim 100 yıldır süregelen bir işlemdir. Oksijen ile birlikte yakıcı bir gaz kullanılarak metal erime sıcaklığına ulaştırılır. Ardından oksijen jeti ile kesim işlemi yapılır. Erime sıcaklığındaki kızıl metal ile tepkimeye giren oksijen kesilecek kısma yoğunlaştırıldığında parça erimeye başlar ve yüksek gaz basıncıyla levhanın arka tarafından atılır.

 

Oksijenle birlikte kullanılan gazların başında asetilen gelir. Hızlı ve etkin tepkimeden dolayı tercih edilen asetileni doğal gaz, propan, hidrojen, LPG ve bunların karışımı takip eder.

 

Metal gerekli sıcaklığa ulaştırılınca oksijenin püskürtülmesi sonucu metal oksit oluşur ve bu parça kesilen kısımdır. Üflemeden sonra bu parça levhadan ayrılır. Ancak bazı durumlarda bu parça levhaya yapışık halde kalır. Bu parçalar ve oluşan pürüzler ise gerekli işlemlerle arındırılır.

 

Oksijen kesime en büyük alternatifler ise plazma kesim ve sulu kesimdir. Plazma kesimde gazlar elektrik kaynağı ile etkileşime girer ve bu gazlar plazmaya dönüşerek kesme işleminde bulunur.

 

Sulu kesimde de çok yüksek basınca sahip su jeti ile kesim yapılır. Su ile birlikte aşındırıcı kullanılır ve yüksek basınç oluşturabilen su jeti ile bu karışım püskürtülerek metalde aşınma yoluyla kesim işlemi yapılır. Bu işlemde oksijen kesimdeki gibi yüksek sıcaklık ve kızgın demir olmaz. Ancak duruma göre oksijen kesim diğer yöntemlere nazaran daha etkili olabilir.

 

Artık birçok firma tek bir kesim yöntemi ile plazma ve oksijen kesim karıştırılarak kullanılmaktadır. Bu sayede gerekli malzemede en yüksek verim ve tasarrufla işlemler gerçekleştirilir.

 

Önceden oksijen kesimde el ile ısıtıcı kullanılarak metal ısıtılır ve gerisi el ile kontrol edilen mekanizmayla yapılırdı. Ancak günümüzde CNC teknolojilerinin artış göstermesinden dolayı bu işlemler artık otomatik olarak yapılmaktadır.

 

CNC sistemler sayesinde torçun yüksekliği, yakma oranı ve gazın miktarı konsol üzerinden rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. Bu sistemler sayesinde 200 mm’ye kadar olan metaller rahatlıkla işlenebilir.

 

Oksijen kesim için 3 ve 5 eksenli makineler kullanılmaktadır. Bu sayede tüm açılardan kesim yapılarak ürünlerin daha verimli kullanılması sağlanmaktadır.